Phim thể loại Chiến Tranh

 • HD
K-19: Tàu Ngầm Tử Thần

K-19: The Widowmaker (2002)

 • HD
Bộ Chiến Tranh Bất Lịch Sự

The Ministry of Ungentlemanly Warfare (2024)

 • HD
Chim Lửa

Firebird (2021)

 • HD
Chiến binh sắt

Iron Warrior (2018)

 • HD
Người đẹp phong hỏa biên phòng

Heroines (2017)

 • HD
Thế Chiến 1917

1917 (2019)

 • HD
Cuốn Theo Chiều Gió

Gone with the Wind (1939)

 • HD
3 Days in Malay

3 Days in Malay (2023)

 • HD
All Things Fair

All Things Fair (1995)

 • HD
20 Days in Mariupol

20 Days in Mariupol (2023)

 • HD
Will

Will (2024)

 • HD
The Island on Bird Street

The Island on Bird Street (1997)

 • HD
Anh hùng máu nóng

Hero Hot Blooded (2018)

 • HD
The Final Countdown

The Final Countdown (1980)

 • HD
The New One-Armed Swordsman

The New One-Armed Swordsman (1971)

 • HD
D-Day: Normandy 1944

D-Day: Normandy 1944 (2014)

 • HD
See You Up There

See You Up There (2017)

 • HD
Đế Chế Napoleon

Napoleon (2023)

 • HD
Woman in Gold

Woman in Gold (2015)

 • HD
Born on the Fourth of July

Born on the Fourth of July (1989)

 • HD
Hart's War

Hart's War (2002)

 • HD
Mùa đông một mình

One Man''s Winter (2018)

 • HD
Trận Chiến Tàn Khốc

Land of Bad (2024)

 • HD
All Quiet on the Western Front 1979

All Quiet on the Western Front (1979)

 • HD
Waterloo Bridge

Waterloo Bridge (1940)

 • HD
Cổn Cổn Hồng Trần

Red Dust (1990)

 • HD
Sông Sót

Lone Survivor (2013)

 • HD
The Children of Huang Shi

The Children of Huang Shi (2008)

 • HD
Kháng Chiến

Resistance (2020)

 • HD
Phong Thần 1: Tam Bộ Khúc

Creation of the Gods 1: Kingdom Of Storms (2023)

 • HD
Cleopatra

Cleopatra (1934)

 • HD
Những chiến binh

the Warriors (2018)

 • HD
Một diễn viên yêu nước của Opera Bắc Kinh

A Patriot Actor of Peking Opera (2018)

 • HD
bù nhìn

scarecrow (1987)

 • HD
The Boy in the Striped Pajamas

The Boy in the Striped Pajamas (2008)

 • HD
Ma quốc chí I chi Loạn tấm khăn vàng

Fantasy of Three Kingdoms: The Yellow Turban Uprising (2018)