Phim thể loại Bí ẩn

Hoàn Tất (10/10)
 • HD
Them (Phần 1)

Them (Season 1) (2021)

 • HD
Shattered

Shattered (1991)

Tập 108
 • HD
Phàm Nhân Tu Tiên

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Phàm Nhân Phong Khởi Thiên Nam, Fan Ren Xiu Xian Zhuan (2020)

Hoàn Tất (22/22)
 • HD
Lãnh Án (Phần 7)

Cold Case (Season 7) (2009)

Hoàn Tất (23/23)
 • HD
Lãnh Án (Phần 3)

Cold Case (Season 3) (2005)

 • HD
K-19: Tàu Ngầm Tử Thần

K-19: The Widowmaker (2002)

Hoàn Tất (16/16)
 • HD
100 Người Thử Nghiệm (Phần 2)

The 100 (Season 2) (2014)

Hoàn Tất (23/23)
 • HD
Lãnh Án (Phần 2)

Cold Case (Season 2) (2004)

Hoàn Tất (16/16)
 • HD
100 Người Thử Nghiệm (Phần 3)

The 100 (Season 3) (2016)

Hoàn tất (7/7)
 • HD
Joko Anwar: Ác Mộng Và Mơ Ngày

Joko Anwar's Nightmares and Daydreams (2024)

Hoàn Tất (23/23)
 • HD
Lãnh Án (Phần 6)

Cold Case (Season 6) (2008)

Hoàn Tất (24/24)
 • HD
Lãnh Án (Phần 4)

Cold Case (Season 4) (2006)

Tập 5
 • HD
Suy Đoán Vô Tội

Presumed Innocent (2024)

Hoàn Tất (18/18)
 • HD
Lãnh Án (Phần 5)

Cold Case (Season 5) (2007)

Hoàn Tất (23/23)
 • HD
Lãnh Án (Phần 1)

Cold Case (Season 1) (2003)

Hoàn Tất (13/13)
 • HD
100 Người Thử Nghiệm (Phần 5)

The 100 (Season 5) (2018)

 • HD
Những Kẻ Theo Dõi

The Watchers (2024)

Hoàn Tất (13/13)
 • HD
100 Người Thử Nghiệm (Phần 1)

The 100 (Season 1) (2014)

Hoàn Tất (13/13)
 • HD
100 Người Thử Nghiệm (Phần 4)

The 100 (Season 4) (2017)

 • HD
Người "Bạn" Trong Tưởng Tượng

Imaginary (2024)

Hoàn tất (8/8)
 • HD
Phạm Vi Bên Ngoài

Outer Range (2022)

Hoàn tất (24/24)
 • HD
Tầng 11 Biến Mất

THE LOST 11TH FLOOR (2023)

Hoàn Tất (9/9)
 • HD
Đội Thám Tử Pháp Y

Đội Thám Tử Pháp Y (2022)

Hoàn tất (5/5)
 • HD
Cứu Lấy Tuổi Thơ

Deliver Me (2024)

 • HD
Vô Danh

Hidden Blade (2023)

Hoàn Tất (23/23)
 • HD
Bác Sĩ House (Phần 7)

House (Season 7) (2010)

Hoàn Tất (22/22)
 • HD
Bác Sĩ House (Phần 6)

House (Season 6) (2009)

Hoàn Tất(04/04)
 • HD
The Fabric of the Cosmos

The Fabric of the Cosmos (2011)

Hoàn Tất (20/20)
 • HD
Tiên Sinh Mưu Mẹo Xin Chỉ Giáo

Trick in Love (2023)

 • HD
Bệnh Viện Kinh Hoàng

Fragile (2005)

 • HD
Nhạc công mất tích

The Disappearance of A Singer (2016)

 • HD
Đào sát ngục đen

A Conspiracy in the Prison (2017)

 • HD
Solstice

Solstice (2007)

 • HD
 • TM
Quái Vật Kinh Dị

The Thing (2011)

 • HD
Một nửa gương

Half Mirror (2019)

 • HD
Đại sư thần trộm

The Master of Stealing (2017)